handen
aandacht voor aids
ogen
deactiebutton kliniekbutton links button contact button gastenboek button
home button nieuws button waarisbutton
De kliniek

Vervolg Edigrant (15), een patiënt in de kliniek

 

In memoriam:

Edigrant Peprah

"Als je geconfronteerd wordt met het lijden, baten mooie woorden niet."

De vijfde berg, Paulo Coelho

 

De aanblik van Eddie op mijn netvlies is ongetwijfeld een beeld dat in de afgelopen twee jaar de meeste indruk heeft gemaakt.

Eind mei is Eddie gestorven aan AIDS en dan met name een huidkanker die op een onmenselijke wijze zijn gehele gezicht heeft aangetast. Eddie heeft bijna een jaar in de International Health Care Centre gelegen en alle mogelijkheden zijn aangegrepen om deze jongen te helpen. De laatste maanden breidde deze tumor zich gestaag uit. Een uitgemergeld lichaam en een gigantische open wond deed bij iedereen die deze jongen zag de adem stokken. Op een onwerkelijke wijze heeft de tumor geleid tot twee grote open wonden rond zijn oogkas en wang en is uiteindelijk zijn halve aangezicht weggevreten. Bloedvaten en zenuwbanen in zijn hals werden zichtbaar en de stank van afstervend weefsel was voor Eddie zelf ondraaglijk en ontnam hem zijn eetlust. Onbegrijpelijk dat deze jongen het zolang heeft volgehouden en de pijn heeft kunnen doorstaan. Dagen bracht hij kreunend in bed door, maar hij verbaasde ons ook als hij positief gestemd achter zijn playstation zat of graag een ommetje wilde maken. Een jongen waar een boek over geschreven kan worden; de problemen met zijn familie, kwakzalvers die dachten met wonderlijke drankjes deze jongen tegen hoge kosten te kunnen genezen, de hoeveelheid mooie meiden die hij rond zijn bed wist te scharen en hem op zijn wenken bedienden om de dagen draaglijk te maken…en bovenal zijn vechtlust.

Ik zal de ochtend nooit vergeten waarop Eddie zich met zijn magere lichaam vast klampte aan de televisie waar een imman luidkeels stond te bidden. Met al zijn kracht probeerde hij letterlijk enige hulp uit het toestel te trekken. Het mocht niet baten en na een slopend proces waarin steeds meer functies verlamd raakten is hij uiteindelijk gestorven. In een witte kist is hij na een vredige bijeenkomst begraven…maar zijn verhaal zal blijven bestaan.

[augustus 2005]

naar boven

Lees verder over ...

Portret van Kwame Samuel

Portret van Veronica

Vervolgportret 1 van Veronica

Vervolgportret 2 van Veronica

Vervolgportret 3 van Veronica

Vervolgportret 4 van Veronica

Vervolgportret 5 van Veronica

Veronica-slot

Portret van David

Portret van Kiki Gyan

Vervolgportret 1 van Kiki Gyan

Portret van Edigrant

Edigrant-slot

Portret van Cletus

 

WWW links

Verhaal van Edigrant op de site van WAAF

West African Aids Foundation (WAAF)